Επιχορηγημένα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα

Το εκπαιδευτικό κέντρο ΕΠΙΧΕΙΡΩ και η Leadership & Team Coach Βάσω Βαρδάκη παρουσιάζουν:

Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου και
Προτεραιοτήτων στον Εργασιακό Χώρο

11, 18 & 25 Οκτωβρίου 2023

Ώρες διεξαγωγής: 9:00 - 14:00

Συνολική Διάρκεια: 14 ώρες

Μέρος: Διαδυκτιακά Zoom

Coaching Skills for Team Leaders

21, 28 Νοεμβρίου & 5, 12 Δεκεμβρίου

Ώρες διεξαγωγής: 8:00 - 14:00

Συνολική Διάρκεια: 22 ώρες

Μέρος: Διαδυκτιακά Zoom