Επιχορηγημένα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα

Διήμερο Σεμινάριο

Ημερομηνίες: 24 & 25 Απριλίου 2023

Ώρες διεξαγωγής: 8:00 - 16:00

Συνολική Διάρκεια: 14 ώρες

Μέρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο "Επιχειρώ" (Λ/σία)

Τριήμερο Σεμινάριο

Ημερομηνίες: 3, 10, 17 και 24 Μαΐου 2023

Ώρες διεξαγωγής: 8:00 - 14:00

Συνολική Διάρκεια: 22 ώρες

Μέρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο "Επιχειρώ" (Λ/σία)