Συγχαρητήρια

Η κράτηση του ραντεβού έχει ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί.

Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης του συγκεκριμένου ραντεβού παρακαλώ να δίνετε τουλάχιστον 24 ώρες προειδοποίηση.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ανυπομονώ για τη συνάντησή μας