Με πολυετή εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τον σχεδιασμό στρατηγικής αλλά και την ανάπτυξη ομάδων και επιχειρίσεων δημιουργούμε μέσα από έρευνα αγοράς και μελέτη περιπτώσεων δημιουργήσουμε οποιαδήποτε νέα στρατηγική για την επιχείρησή σας προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. 

Μας αρέσει να σκεφτόμαστε διαφορετικά και «έξω από το κουτί» και στοχεύουμε πάντα να προσφέρουμε λύσεις σε όλες τις προκλήσεις του πελάτη μας για να φτάνουμε κάθε φορά ψηλότερα μαζί. 

Ηγεσία - Σεμινάρια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές και μέσα από αυτό οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τις αρχές ηγεσίας, θεμελιώδης δεξιότητες διοίκησης, εργαλεία και τρόπους που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους ως ηγέτες ομάδων και θα αναπτύξουν κουλτούρες ανάπτυξης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηγέτες, (διευθυντές, επόπτες, team leaders) που πρόσφατα πέτυχαν τους ρόλους αυτούς και επιθυμούν να αποκτήσουν τρόπους και μεθόδους διαχείρισης για να αναπτύξουν την ομάδα τους με αποτελεσματικότητα και εμπνευσμένη ηγεσία.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία της προφορικής, μη προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Θα είναι σε θέση να διακρίνουν τα οφέλη της αποτελεσματικής επικοινωνίας και πώς να βελτιώσουν τις δεξιότητες ακρόασης. Επιπλέον, θα μάθουν πώς να βελτιώσουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους, προσαρμόζοντας την κατάλληλη συμπεριφορά στην κατάλληλη κατάσταση και να κατανοήσουν τα απαραίτητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συναδέλφων, της διοίκησης και των συνεργατών.

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης, είναι η εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών εταιριών, στις βασικές δεξιότητες της μεθοδολογίας του Coaching με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των μελών της ομάδας/εταιρίας τους.

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης, είναι η εκπαίδευση ατόμων σε ρόλους ευθύνης στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, προτεραιοτήτων ούτως ώστε να μπορούν αφ’ ενός να διαχειριστούν τον δικό τους χρόνο και προτεραιότητες και αφ’ εταίρου να συμβάλουν σε ένα λειτουργικό περιβάλλον απόδοσης σε σχέση με τις προτεραιότητες της ομάδας και του οργανισμού τους.

This training is about understanding the significance of being alert with every day challenges and conflicts at the workplace; strengthening ‘problem and conflict’ solving skills, enhancing  supervisory skills in conflict resolution techniques, minimizing conflicts & deadlocks, turn confrontational situations into welcome opportunities and deal effectively with passive and aggressive individuals. 

5/5

Όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται για να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε οργανισμού δίνοντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες σας.

5/5

Η ομάδα μας

Βάσω Βαρδάκη

Η Βάσω Βαρδάκη είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας coach, μέντορας, συγγραφέας και εκπαιδεύτρια με  μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ομάδων και ηγετικών θέσεων σε εταιρικά περιβάλλοντα καθώς και σε συνεργασίες με πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες λιανικού εμπορίου. 

Ως επαγγελματίας leadership & team coach, υποστηρίζει στελέχη εταιριών και ομάδες να αναπτύξουν τις δυνατότητες και να πετύχουν την αλλαγή που επιθυμούν. 

Περισσότερα → ΕΔΩ

Σκεύη Ζαχαρίου

Η Σκεύη Ζαχαρίου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία, στο ξενοδοχειακό κλάδο  όπου  κατείχε διευθυντικές θέσεις στην Κύπρο και στο Λονδίνο. Εργάστηκε για την  Επιτροπή Τουρισμού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου όπου και δημιούργησε το γραφείο τουρισμού της πόλης Λάρνακας.  

Επιπρόσθετα υπηρέτησε για 20 χρόνια στο Συνεργατισμό όπου διεύθυνε το τμήμα Marketing, το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και κατά τη διάρκεια των συγχωνεύσεων ανάλαβε μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. 

Μόνικα Γαλατάκη

Η Μόνικα Γαλατάκη είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια επαγγελματικής κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Για 25 χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες της σε μεγάλο χρηματοοικονομικό οργανισμό της Κύπρου όπου ηγήθηκε με την διαμόρφωση πολιτικών, τη σύνταξη διαδικασιών και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούσαν την εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς επίσης συνείσφερε με τις υπηρεσίες της και στην αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού του οργανισμού. 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

    Σε συνεργασία με την